• חפשו אותנו גם ב:
דוד בר-גיל

דוד בר-גיל

דוד בר־גל הוא פרופסור מן המניין (אמריטוס) בקתדרה על שם
גורדון בראון בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
באוניברסיטה העברית.

ספרים של דוד בר-גיל

איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה

דיגיטלי
39